POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Sistem upravljanja kvaliteta je sastavni deo poslovne politike preduzeća Carbo d.o.o i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i daljem poboljšanju usklađuju se sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i relevantnom zakonskom regulativom. Politika preduzeća Carbo d.o.o je da koristi principe savremene proizvodnje, unapređivanjem kvaliteta svojih proizvoda, usluga i radnih procesa.

Kao najvažniji prioriteti, u osnovnim aktivnostima preduzeća Carbo d.o.o. su postavljeni sledeći ciljevi:

– zadovoljstvo klijenata na prvom mestu, uz negovanje partnerskih odnosa kroz međusobnu razmenu iskustava, znanja i zajedničko rešavanje eventualno nastalih problema,

– visok nivo profesionalnih odnosa sa dobavljačima, saradnicima i svim zainteresovanim stranama,

– stalni razvoj i usavršavanje proizvoda i usluga, kao i sopstvenih procesa rada i poslovanja,

– uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija,

– prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka koji su značajni za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada.

U realizaciji radnih procesa brinemo o bezbednosti na radu kao i o životnoj sredini, i u tom smislu se vrše:

– stalne obuke zaposlenih i podizanje nivoa svesti o značaju zaštite životne sredine;

– kontinuirano se obučavaju u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine.

Ističemo i uvažavamo posebnost svakog poslovnog partnera i korisnika, takođe usredsređujemo svu svoju pažnju na analizu njihovih zahteva i uspostavljamo jedinstven profesionalan odnos poverenja i dugoročne saradnje. Svi zaposleni su upoznati sa politikom kvaliteta i ona je istaknuta na vidnim mestima u našoj organizaciji. Politika kvaliteta je obavezujuća za sve zaposlene. Sprovođenjem politike kvaliteta obezbeđujemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga na tržištu. Uvek krećemo od izazova u svemu što radimo. Cilj je da radimo brže, bolje i efektivnije.